Lektion 2


Textformatering

Med några nya koder ska vi se till att hemsidan vi gjorde i förra lektionen blir lite trevligare att titta på. Du vet redan att <B> betyder fetstil och <I> betyder kursiv stil. Lägg till några nya koder i HTML-dokumentet lektion1.htm:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Min hemsida</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<CENTER>
<H1>Välkommen till min hemsida!</H1>
</CENTER>
<P>
<FONT SIZE=4>
Det här är mitt första försök att göra en egen hemsida.
Ju mer jag lär mig, desto bättre kommer sidan att bli.
Ha lite tålamod så blir du rikligt belönad!
</FONT>
</P>
</BODY>
</HTML>

Vad koden <CENTER> betyder är inte svårt att gissa: centrera. Allt efter <CENTER> centreras mitt på raden. </CENTER> talar om att centreringen ska upphöra.


<H1> betyder “rubrik storlek 1” (header 1). Storlek 1 är störst och 6 är minst:

<H1>

<H2>

<H3>

<H4>

<H5>
<H6>

<P> betyder “nytt stycke” (paragraph). I vårt exempel visar det sig som en blankrad mellan rubriken och brödtexten. Det går inte att sätta in flera <P> efter varandra för att få ett stort mellanrum. Vill du ha det får du lösa det på andra sätt. Det finns en slutkod för “nytt stycke” (</P>).

<FONTSIZE=4> talar om att vi vill ha den efterföljande texten i storlek 4. Det finns 7 storlekar. 1 är den minsta och 7 är den största. Slutkoden är </FONT>.

Nu ska vi se hur sidan ser ut. Spara den först, men byt namn till lektion2.htm. Öppna dokumentet i webbläsaren. Sidan ser ut så här.

 

Lektion 2 - HTML på svenska

Klicka för att förstora

Det börjar arta sig, men lite mer färger skulle se trevligt ut. Det tar vi i nästa lektion.