Vanliga frågor om allt möjligt


Vad är META-koder bra för?”

Man kan bland annat använda META-koder för att hjälpa en del sökmotorer att indexera en sida. Om jag har en sida som innehåller information om Porsche 356, rockgruppen ZZ-Top och länkar till olika HTML-kurser kanske jag vill att sökning på orden Porsche, ZZ-Top och HTML ska ge en träff på min sida. Då kan jag använda:

<META name="keywords" content="Porsche, ZZ-Top, HTML">

name=”keywords” betyder att det är en definition av nyckel-ord för sidan och content=”Porsche, ZZ-Top, HTML” säger att nyckelorden är Porsche, ZZ-Top och HTML. META-information ska ligga innanför <HEAD> och </HEAD>. Det fungerar inte i alla sökmotorer.

Om du vill styra hur din sida beskrivs i sökmotorer kan du också använda META-koder. I stället för name=”keywords” använder du då name=”description” och efter content=” beskriver du vad sidan handlar om:

<META name="description" content="Den här sidan handlar om Porsche 356, 
ZZ-top och HTML-kurser.">

Det är inte alla sökmotorer som använder META-beskrivningar, men i och med att du har använt dem är du på säkra sidan.