Vanliga frågor om länkar


Jag har en fil som jag vill att besökaren ska kunna läsa ner från min sida. Hur gör jag då?”

Det är inte svårt. Det fungerar på samma sätt som andra länkar. Vi gör ett exempel. Tänk dig att du har en zip-fil som heter bilder.zip och som du vill att dina besökare ska kunna hämta. Filen ligger i samma katalog som sidan du ska göra länken ifrån. Då kan länken se ut så här:

<A HREF="bilder.zip">Zip-fil med bilder</A>

När besökarens webbläsare ser att det inte är ett HTML-doku-ment kommer den att fråga vad man vill göra med filen, det vill säga spara den på disken eller öppna den med något program.


Jag har gjort flera sidor som jag vill länka till varandra. Hur ska länkarna se ut?”

Om vi till att börja med utgår ifrån att alla dina sidor ligger i samma katalog, och att den sida du vill göra en länk till heter “min_sida.htm”, kan länken se ut så här:

<A HREF="min_sida.htm">Länk</A>

Nu gör vi ett exempel där “min_sida.htm” ligger i en underkatalog som heter “underkatalog”. En sådan länk ska se ut på det här viset:

<A HREF="underkatalog/min_sida.htm">Länk</A>

Det var väl inte heller så svårt att förstå? I det tredje exemplet ligger min_sida.htm i en annan katalog på samma nivå som den katalog vi befinner oss i. Den katalogen heter katalog. Länken ska se ut så här:

<A HREF="../katalog/min_sida.htm">Länk</A>

Här kan en förklaring vara på sin plats. ../ betyder att vi ska gå upp ett steg i katalogstrukturen. katalog/min_sida.htm talar om att vi sen vill hoppa ner i katalogen katalog och öppna sidan min_sida.htm. Om du vill hoppa upp flera steg i katalogstrukturen sätter du flera ../ efter varandra:

<A HREF="../../../katalog/min_sida.htm">Länk</A>

Nu kan du allt om länkar till egna sidor också.