Vanliga frågor om ramar (frames)


Vad är flytande ramar för något?”

Flytande ramar ger möjlighet att skapa ett ram-fönster var som helst på sidan. Koden för flytande ramar heter IFRAME (inline frame). Så här används den:

<IFRAME SRC="http://www.ifokus.se" WIDTH=400 HEIGHT=200> </IFRAME>

IFRAME är startkoden för flytande ramar. SRC=”http://www.ifokus.se anger vad vi vill visa i fönstret. WIDTH och HEIGHT bestämmer bredd och höjd på fönstret. Slutkoden heter </IFRAME> och är obligatorisk.