Vanliga frågor om tabeller


Kan jag göra bakgrundsfärg på en tabell?”

Ja, visst kan du göra det. Det går även bra att bestämma bakgrundsfärgen på varje enskild cell. Koden är densamma som när du bestämmer bakgrundsfärgen på hemsidan. Vi gör ett exempel med en tabell med fyra celler.

<TABLE BORDER=1>
<TR>
<TD>Cell 1</TD><TD>Cell 2</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Cell 3</TD><TD>Cell 4</TD>
</TR>
</TABLE>

Den ser ut så här innan vi har färglagt den:

Cell 1

Cell 2

Cell 3

Cell 4

Koden för bakgrundsfärg heter, som du kanske kommer ihåg från lektion 3, BGCOLOR. Vi vill att tabellen i vårt exempel ska ha gul bakgrundsfärg och att den övre vänstra rutan ska ha röd bakgrundsfärg. Vi lägger till den kod vi behöver i tabellen vi nyss skapade:

<TABLE BORDER=1 BGCOLOR="#FFFF00">
<TR>
<TD BGCOLOR="#FF0000">Cell 1</TD><TD>Cell 2
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Cell 3</TD><TD>Cell 4</TD>
</TR>
</TABLE>

Så här ser det ut:

Cell 1

Cell 2

Cell 3

Cell 4


Hur bestämmer jag storleken på en tabell?”

Det gör du med WIDTH och HEIGHT. Du kan ange bredd och höjd i pixlar eller som en procentsats i förhållande till webb-läsarfönstret. Vi börjar med att skapa en tabell med fyra rutor.

<TABLE BORDER=1>
<TR>
<TD>Cell</TD><TD>Cell</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Cell</TD><TD>Cell</TD>
</TR>
</TABLE>

Sen bestämmer vi att den ska vara 300 pixlar bred och 300 pixlar hög.

<TABLE BORDER=1 WIDTH=300 HEIGHT=300>
<TR>
<TD>Cell</TD><TD>Cell</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Cell</TD><TD>Cell</TD>
</TR>
</TABLE>

Så här ser den ut:

Tabell 300x300

Det går också att bestämma storleken på cellerna. De två cellerna till vänster får vara 50 pixlar och de högra 100 pixlar breda:

<TABLE BORDER=1 WIDTH=150 HEIGHT=150>
<TR>
<TD WIDTH=50>Cell</TD>
<TD WIDTH=100>Cell</TD>
</TR>
<TR>
<TD WIDTH=50>Cell</TD>
<TD WIDTH=100>Cell</TD>
</TR>
</TABLE>

Och då ser det ut så här:

Tabell 150x150

Vi sätter höjden på cellerna när vi ändå håller på:

<TABLE BORDER=1 WIDTH=150 HEIGHT=150>
<TR>
<TD WIDTH=50 HEIGHT=50>Cell</TD>
<TD WIDTH=100 HEIGHT=50>Cell</TD>
</TR>
<TR>
<TD WIDTH=50 HEIGHT=100>Cell</TD>
<TD WIDTH=100 HEIGHT=100>Cell</TD>
</TR>
</TABLE>

Så här ser den färdiga tabellen ut:

Tabell 150x150-2