Vanliga frågor om textformatering


Jag vill ha ett annat teckensnitt. Hur ändrar jag det?”

För att välja teckensnitt på ett textavsnitt skriver du till exempel <FONT FACE=”namn-på-teckensnittet”> där textavsnittet börjar. Ersätt ”namn-på-teckensnittet” med det teckensnitt du vill ha. Exempel på användbara teckensnitt är Arial, Courier, Times och Verdana. Slutkoden för <FONT> är </FONT>. En förutsättning för att besökaren ska se din sida i de teckensnitt du anger är att han eller hon har teckensnitten installerade på sin dator. Det går att ange flera alternativa teckensnitt genom att skilja dem åt med kommatecken (<FONT FACE=”Arial, Courier, Times”>). De väljs i den ord-ning du skriver dem.


Hur gör jag en enkel radmatning? Med <P> (paragraph) blir det ju en blankrad.”

Enkel radbrytning får du med koden <BR /> (break).

Om jag vill att flera ord eller siffror ska hamna på samma rad, hur gör jag då?”

Det finns en kod som heter <NOBR> (no break). Den har slutkoden </NOBR> och gör att texten mellan koderna inte delas upp på olika rader. Om du till exempel skriver ett tal (100 000 000 000 000 000) är det inte så snyggt om det delas upp på flera rader. Då är det bra att <NOBR> finns.