Den här sidan med tabeller...

Det här är en introduktion till JavaScript. Du får lära dig grunderna i hur man bäddar in JavaScript script i HTML-sidor. Jag har skrivit några enkla exempel som du kan dra lärdom av.